HOME

Hoorngeschal seizoen 2018-2019

Hoorngeschal is ontstaan in de wijk Hoornse Meer. De meeste leden wonen in  de zuidelijke stadswijken van Groningen.

We zingen a capella vierstemmige liederen uit alle perioden van de muziekgeschiedenis: vrolijke en serieuze, bekende en onbekende liederen.

In het seizoen 2018/2019 zingen we een programma rond het thema ‘zee en varen’. Hoorngeschal geeft elk jaar een concert in een Groninger kerkje en treedt op tijdens de Kerstmarkt in Hoornse Meer.

 

Optredens 2018/2019

-Op zaterdag 15 december 2018 traden we op tijdens de Kerstmarkt op de hoek van de Gasthuiskade en Zunneriepe met een programma van kerstliederen.


-Het concert van 2019 staat gepland in oktober.

Openbare repetitie

Op 12 mei wordt een openbare repetitie gehouden. Tijd en plaats worden nog bekend gemaakt.

Koordag

Eens per jaar wordt een koordag gehouden. 

Op een mooie plaats in de provincie komen we bij elkaar en gaan bezig met bv. stemvorming. Ook worden wel andere zanggerelateerde oefeningen gedaan onder leiding van een deskundige. Vaak verzorgen onze leden zelf de catering.

In 2018 was dit op 15 september. Voor 2019 staat deze nog niet ingepland.