Agenda

Kerstoptreden

Op 15 december 2018 treden we op tijdens de Kerstmarkt op de hoek van de Gasthuiskade en Zunneriepe met een programma van kerstliederen.

Openbare repetitie

Op 12 mei 2019 wordt een openbare repetitie gehouden. Tijd en plaats worden nog bekend gemaakt.

Concert 2019

In oktober 2019 is ons najaarsconcert, waarschijnlijk in één van de fraaie Groninger kerkjes.

Koordag

Eens per jaar wordt een koordag gehouden. Op een mooie plaats in de provincie komen we bij elkaar en gaan bezig met bv. stemvorming. Ook worden wel andere zanggerelateerde oefeningen gedaan onder leiding van een deskundige. Vaak verzorgen onze leden zelf de catering.

Gemengd koor uit Groningen Zuid